Verbeter de beveiliging van je wagenpark met een sleutelsysteem

11-06-2024
Verbeter de beveiliging van je wagenpark met een sleutelsysteem
Het jaar 2023 was getuige van tegenstrijdige trends op het gebied van ladingdiefstal in Nederland en de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Terwijl we in Nederland een aanzienlijke afname van ladingdiefstallen zagen, werd de EMEA-regio geconfronteerd met een toename. Ondanks de daling in incidenten in Nederland nam de gemiddelde verlieswaarde van de gestolen goederen per incident enorm toe. Dat blijkt uit de gemelde ladingdiefstallen aan het TAPA EMEA Intelligence System (TIS)*. Deze verschuiving kan duiden op een meer georganiseerde aanpak van ladingdiefstal door criminelen. 

Sterke daling ladingdiefstal in Nederland

Nederland rapporteerde een scherpe daling in het aantal ladingdiefstallen, met slechts 162 gemelde incidenten in 2023. Dit staat in schril contrast met de 727 incidenten die in 2022 werden geregistreerd. Hoewel het aantal incidenten is afgenomen, wijzen de cijfers op een enorme toename van de gemiddelde waarde van gestolen goederen. De totale verlieswaarde was €24.968.440, met een aanzienlijke stijging van het gemiddelde verlies per incident naar €554.854. In 2022 was dit €167.383.

2022: 727 incidenten gemeld, gemiddeld verlies per incident €167,383.
2023: 162 incidenten gemeld, gemiddeld verlies per incident €554,854.


Toename van ladingdiefstal in EMEA-regio 

De EMEA-regio kreeg in 2023  te maken met een drastische toename van ladingdiefstal, waarbij het aantal gemelde incidenten van 13.413 in 2022 steeg naar 159.598 in 2023. Het totale verlies voor deze incidenten bereikte een verbijsterende €709.272.859, met een gemiddeld verlies per incident van €206.665. Dat is ten opzichte van 2022 bijna een verdubbeling.

Deze enorme toename is vooral te danken aan het overweldigende aantal gemelde incidenten in Zuid-Afrika. Dit waren er in 2023 143.430, terwijl dit er in 2022 nog maar 1452 waren. Als je naar Europa kijkt dan blijft Duitsland bovenaan staan met 2498 gemelde ladingdiefstal incidenten in 2023. Gevolgd door Frankrijk met 1046 incidenten en Zweden met 1022 incidenten. Nederland is van een tweede plaats gezakt naar een zesde plaats.

2022: 13,413 incidenten gemeld, gemiddeld verlies €107,957
2023: 159,598 incidenten gemeld, gemiddeld verlies €206,665

Enorme stijging verlieswaarde ladingdiefstal

De cijfers laten een enorme toename van de verlieswaarde van de gestolen goederen in 2023 zien. Als we kijken we kijken naar de deze stijging, dan kunnen we wel stellen dat criminelen geen genoegen meer nemen met een kleine buit, maar bewust hun doelwitten uitzoeken. Ze opereren vaak vanuit  georganiseerde netwerken, die in staat zijn om grotere en lucratieve ladingdiefstallen uit te voeren.

Ze maken hierbij gebruik van geavanceerde methoden om waardevolle ladingen te targetten en te volgen. Dit omvat GPS-jamming, hacking van logistieke databases en gebruik van sociale media. Hierdoor kunnen ze toeslaan op het zwakste punt in de schakel. Een goed voorbeeld hiervan is een incident op Schiphol, waarbij met behulp van valse documenten en een gestolen vrachtwagen een grote lading iPhones gestolen werd. Dit leidde tot een aanzienlijk verlies van €17.000.000. 

quotes

“We hebben in 2023 een aantal zeer spraakmakende diefstallen en verliezen uit de toeleveringsketens gezien, waarbij we aannemen dat dit voornamelijk het werk is van georganiseerde criminelen (OCG’s).).

Marcel Saarloos - voorzitter van TAPA EMEA

Ladingdiefstal voorkomen

De meer georganiseerde aanpak van criminelen brengt niet alleen grotere financiële risico's met zich mee voor de transportsector, maar vereist ook een herbeoordeling van de veiligheidsprotocollen en -strategieën. Wij hebben een aantal tips om ladingdiefstal te voorkomen voor je op een rijtje gezet.  

Wanneer je ladingdiefstal wilt voorkomen is het sowieso verstandig om een gecertificeerd trailerslot of containerslot te installeren. Wil je zeker weten dat je niks over het hoofd ziet, dan raden wij je aan je TAPA te laten certificeren. Met een TAPA certificering laat je zien dat je er alles aan hebt gedaan om je lading tijdens het transport te beveiligen. Een TAPA certificering zorgt voor aantoonbare kwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

* Let op: dit is het aantal gemelde ladingdiefstallen aan TAPA. Niet alle incidenten worden gemeld. Het werkelijke aantal landingdiefstallen kan dus afwijken. 

Hulp nodig?