Milieu

Imbema erkent het belang van een milieubeleid dat aansluit bij interne en externe ontwikkelingen. We willen de ‘groene’ positie van onze onderneming verbeteren en het milieubeleid meer verankeren in de algemene bedrijfsstrategie. Uit onze stakeholderanalyse blijkt dat milieu een onderwerp is waar nu en in de toekomst nog grote stappen gemaakt kunnen worden. Daarnaast geeft het energieakkoord aan dat iedereen eind 2050 CO2-neutraal moet zijn. Om deze punten te realiseren is Imbema gestart met het opzetten van een milieumanagementsysteem zodat we deze doelstellingen gaan realiseren.

Grondstoffen

Imbema maakt deel uit van de werkgroep ‘Grondstoffenpaspoort voor leidingmaterialen via de innovatiecoalitie Blauwe Netten. Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en producten en geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest) waarde van een product. Het streven van de werkgroep is het op een gestructureerde wijze vastleggen van informatie over materialen, zodat bij einde (eerste) levensduur hoogwaardig hergebruik mogelijk is.

Energie- CO2-uitstoot

Imbema draagt bij aan een betere leefomgeving voor nu en later door onze CO2-footprint de komende jaren te reduceren, met als doel om in 2050 volledig energieneutraal te opereren. Daarnaast zorgen we dat onze overige bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk belastend zijn.

Compensatie

Imbema opereert CO2-neutraal door de uitstoot te compenseren via een project bij de Climate Neutral Group.

Maatschappelijk verantwoord Inkopen

Imbema maakt langzaam de stap naar TCO/TP sourcing, dit houdt in: inkopen op basis van Total-Cost-of-Ownership en True Pricing. Vanuit inkoop gaan we dit implementeren om beter maatschappelijk verantwoord in te kopen. We gaan dus naar meer dan alleen prijs-/kwaliteitverhouding kijken. Zo houden we onszelf en onze leveranciers scherp op MVO-gebied.

REACH

Veel van onze leveranciers tekenen onze REACH-verklaring. Veilig werken is bij ons key. Door inzicht in onze supply chain te krijgen waar we gevaarlijke stoffen gebruiken, beperken we de kans op risico’s

Code of Conduct

Als wij met nieuwe leveranciers een samenwerking aangaan, verlangen wij van hen dat zij akkoord gaan met onze Code of Conduct. Dit zijn omgangsnormen zowel met externen, maar ook intern bij het bedrijf. We zorgen er op deze manier voor dat onze supply base goed werkgeverschap vertoond, ethisch handelt en oog heeft op duurzaam ondernemen!

compensatiecertificaat voor 2021

compensatiecertificaat voor 2021

CO2-uitstoot per energiestroom

Imbema opereert CO2-neutraal door haar CO2-uitstoot de compenseren via een project bij de Climate Neutral Group. De projecten waarmee de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd en gerealiseerd is meer dan alleen CO2-reductie, ze dragen ook bij aan de totale leefomgeving. Het project waar Imbema in participeert is “Methaanvergisting en energieopwerkking in Nederland”. Dit biogasproject is een voorbeeld voor wat betreft het minimaliseren van de klimaatimpact en een volledige circulaire bedrijfsvoering, Dit project omvat meerdere melkveehouderijen en agro varkensboerderijen, die door de installatie van biogasinstallaties hun volledige mest niet meer op velden in de omgeving hoeven af te voeren om daarmee ruim te voldoen aan de door overheid gesteld stikstofabsorptielimieten in hun omgeving. Het project is volledig circulair opgezet.

Ons compensatiecertificaat voor 2021

Energie – CO2-uitstoot

De CO2-prestatieladder helpt ons CO2-bewust te handelen en reducties te realiseren. Meer informatie over de CO2-prestatieladder kun je vinden op de website van Stichting klimaatvriendelijk aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Binnen de drie energiestromen van Imbema realiseren wij reductie:

Leaseauto's

We leggen de nadruk op bewust rijden en tanken en we hebben ons lease beleid aangepast. Dit stelt ons in staat om ons wagenpark mee te laten groeien met de wensen en mogelijkheden van deze tijd.

Kantoor

De reductiemaatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt bij elke verbouwing CO2-reductie standaard als aandachtspunt meegenomen.

Reizen

We hebben ons reisbeleid aangescherpt waardoor het mogelijk is om een passende manier van reizen te kiezen. Passend betekent dat het goed is voor de reiziger, goed is financieel, maar ook bijdraagt aan de CO2-reductie.