'Co-pionieren' op de waterstofmarkt

06-03-2023
'Co-pionieren' op de waterstofmarkt

Waterstof als duurzame energiebron en alternatief voor fossiele brandstof staat al jaren in de belangstelling. De gascrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft die aandacht, letterlijk en figuurlijk, in een stroomversnelling gebracht. Samen met enkele leveranciers, waaronder Hawle, bereidt Imbema zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker voor op een explosieve groei van de waterstofmarkt.


Duurzaam opgewekt

Goedbeschouwd is waterstof (H2) geen energiebron, zoals zon, wind of aardgas, maar een energiedrager. Voordat het kan worden gebruikt, moet het eerst geproduceerd worden. Om waterstof te winnen uit water zónder dat er CO2 vrijkomt, wordt elektrolyse toegepast. Elektrolyse splitst water in waterstof en zuurstof. Zodra het mogelijk is om die stroom op een duurzame manier op te wekken, bijvoorbeeld met wind- of zonne-energie, dan is waterstof een interessant alternatief voor fossiele brandstoffen. Het grote voordeel van waterstof is namelijk dat het net als aardgas vrij eenvoudig kan worden vervoerd én opgeslagen. Nadeel van elektrolyse is wel dat dit proces (nog) veel elektriciteit kost.

Eenvoudige opslag en distributie

Die opslag is handig omdat zonnepanelen en windturbines hun elektriciteit lang niet altijd produceren op het moment dat bedrijven en consumenten die elektriciteit het meest nodig hebben. Zoals in de wintermaanden en bijvoorbeeld in de vroege ochtend. Technieken om die elektriciteit maandenlang simpel en efficiënt op te slaan zijn er (nog) niet. Met waterstof kan dat echter wel. En: de benodigde infrastructuur voor de distributie van waterstof ligt er al in de vorm van een omvangrijk aardgasnet. Dat netwerk is fijnmazig en verkeert nog in uitstekende conditie. Met slechts enkele kleine aanpassingen is dit netwerk geschikt te maken voor het transport van waterstof.

Vloeibaar en schaliegas

Andere alternatieven, zoals vloeibaar gas en schaliegas (‘fracking gas’), lopen tegen meerdere grenzen op. Vloeibaar gas kan weliswaar zonder leidingnetwerk worden vervoerd, maar kan in slechts een handjevol Europese havens worden gelost. Dat lossen duurt bovendien rustig anderhalve dag per schip. Schaliegas wordt vooral in de VS gewonnen middels hydraulisch fractureren onder hoge druk (mini-explosies). Omdat de chemicaliën die hierbij worden gebruikt deels in de grond achterblijven en bij de winning het broeikasgas methaan vrijkomt, houdt de EU dit alternatief vooralsnog buiten de deur.

‘Co-pioneering’

Al in 2019 hebben we bij Imbema het initiatief genomen om een range Hawle-componenten, die ook in bestaande gasnetwerken worden gebruikt, bij KIWA te laten testen. Sindsdien zijn al deze producten ook 100% gecertificeerd voor gebruik in waterstofnetwerken. We blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen, zodat jij als water- of gasbedrijf, aannemer of uitvoerder op tijd klaar bent om deze markt te ontginnen.

Meer weten?