Certificeren

Vertrouwen in prestatie

Certificering is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij de prestaties van een technisch apparaat beoordeelt en verifieert dat het voldoet aan specifieke normen, richtlijnen en voorschriften. Het kan helpen bij het waarborgen van de veiligheid van gebruikers en kan helpen om de risico's van ongevallen of schade als gevolg van slecht functionerende apparaten te verminderen. Het kan ook helpen om de betrouwbaarheid van de apparaten te verbeteren en hun levensduur te verlengen.

Daarnaast kan certificering van technische apparaten ook helpen om te voldoen aan wettelijke vereisten en regelgevingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het kan bijvoorbeeld verplicht zijn om bepaalde apparaten te laten certificeren voordat ze op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen.

Bij Imbema onderkennen we het belang van betrouwbare, nauwkeurige en veilige apparatuur. Met onze erkende technici zorgen wij dat uw apparatuur beschikt over de juiste certificaten.

Direct contact?

Nederland
België

Wat wij certificeren

Meters

Imbema werkt met professionele meetspecialisten die beschikken over de benodigde kennis en expertise om het hercertificeren van gas-, elektra- en energiemeters op locatie uit te voeren. Deze meetspecialisten zijn opgeleid en gecertificeerd om de metingen nauwkeurig uit te voeren, meetresultaten correct te interpreteren en te werken volgens de geldende normen en richtlijnen.

Bekijk de producten

Gasdetectie-apparatuur

Certificering van draagbare en stationaire gasdetectie-apparatuur is belangrijk om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Daarnaast is het in veel gevallen wettelijk verplicht om periodiek te certificeren en te voldoen aan specifieke voorschriften en normen. Dit is vooral belangrijk in explosiegevaarlijke omgevingen, waar bijvoorbeeld certificering vereist is volgens de ATEX-richtlijnen.

Bekijk de producten

DGT Smart

Gasleidingsdichtheid apparatuur wordt gebruikt om de dichtheid van gasleidingen te meten en gaslekken op te sporen. Dit soort apparatuur is vooral belangrijk bij de installatie en controle van gasleidingen in gebouwen, fabrieken en andere installaties waar gas wordt gebruikt. Netbeheer Nederland schrijft een jaarlijkse keuring voor in de veiligheid werkinstructie.

Bekijk de producten

Rookgasanalyse

Gasbeproevingsapparatuur wordt gebruikt om de concentratie van gevaarlijke gassen te meten in omgevingen waar deze gassen kunnen voorkomen. Tijdens de jaarlijkse keuring worden verschillende aspecten van de apparatuur gecontroleerd, waaronder de nauwkeurigheid van de metingen en de functionaliteit van de verschillende onderdelen.

Bekijk de producten

Slangen

Het certificeren van slangen en koppelingen is essentieel om veilig en betrouwbaar gebruik te garanderen in verschillende industrieën, zoals de chemische, voedingsmiddelenindustrie en de medische sector. Na assamblage van onze slangen en koppelingen kunnen wij tests uitvoeren om te verzekeren dat deze producten voldoen aan de vereiste normeringen.

Bekijk de producten

Carroserieopbouw

Wij hebben alle faciliteiten beschikbaar om je opbouw samen met een certificerende instantie zoals TUV of ESTL genormeerd te laten testen. Onze vakspecialisten zijn op de hoogte van de laatste veiligheidseisen waaraan je opbouw moet voldoen om de keuring glansrijk te doorstaan. Na de keuring ontvang je een certificaat met bijbehorend testrapport.

Bekijk de producten

Sloten

Imbema levert en installeert diverse elektrische en mechanische sloten waarmee verschillende TAPA certificeringen behaald kunnen worden. Met een TAPA certificaat laat je als transporteur zien dat de beveiliging van je wagenpark op orde is en je lading door de supply chain preventief tegen ladingdiefstal is beschermd.

Bekijk de producten

Online aanmelden van jouw apparaat

Meetspecialist nodig?

Belangrijkste merken