Disclaimer

Welkom op deze Imbema website. Imbema-Holland B.V. handelend in dit verband mede namens aan haar gelieerde ondernemingen (hierna tezamen te noemen "Imbema") verleent haar diensten aan u onder de navolgende voorwaarden en de algemene voorwaarden die op deze site zijn vermeld. Door onze homepage op deze Imbema website te bezoeken, aanvaardt u deze voorwaarden. Neemt u goede nota van deze voorwaarden.

De inhoud op deze Imbema-website, zoals alle teksten, logo's, afbeeldingen, downloads, gegevenscompilaties, software en afbeeldingen, is eigendom van Imbema of haar inhoudsleveranciers en is auteursrechtelijk beschermd. Downloads of gebruik van de inhoud is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel privégebruik. De inhoud mag niet anderszins worden gebruikt of gekopieerd en mag niet worden gewijzigd. Links naar websites (of delen daarvan) van Imbema behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming van Imbema (Imbema Holland B.V., Postbus 160, 2000 AD Haarlem, Nederland).

Imbema zal redelijke inspanningen leveren om haar websites te onderhouden en actuele en accurate informatie op te nemen, maar Imbema geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot het functioneren van deze Imbema-website of (de juistheid of volledigheid van) de informatie, inhoud, materialen of producten op deze website. Imbema is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang, of de onmogelijkheid van toegang tot haar websites of het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op haar websites of enige gekoppelde site.

De merken, namen en producten vermeld op de Imbema websites zijn beschikbaar en beschermd in Nederland en andere landen. De handelsmerken en het handelsimago van Imbema mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Imbema zijn, op een wijze die verwarring bij klanten kan veroorzaken of op een wijze die Imbema in diskrediet brengt. Materiaal en informatie verzonden naar onze websites moet waarheidsgetrouw zijn, en mag geen inbreuk maken op de rechten van Imbema of anderen of op enige toepasselijke wet, regelgeving, voorschriften enz. Materiaal en informatie verzonden naar de websites van Imbema zijn op niet-vertrouwelijke basis zonder dat Imbema zich uitdrukkelijk of stilzwijgend verplicht deze niet te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen voor welk doel dan ook.

Imbema website: www.imbema.com