Hoe gebruik je hijsbanden en rondstroppen bij het zekeren van lading?

12-04-2021
Hoe gebruik je hijsbanden en rondstroppen bij het zekeren van lading?
Hijsbanden en rondstroppen gebruik je bij het veilig hijsen van diverse goederen. Het zijn onmisbare hulpmiddelen in de hijstechniek. Maar ook bij het transporteren en vastzetten van zware lading zijn de hijsband en de rondstrop zeer bruikbaar. Maar hoe zet je deze middelen veilig in bij het zekeren van lading? Waar moet je allemaal op letten en wat is de maximale belasting van een rondstrop bij ladingzekering? Onze ladingzekering specialist Niels Bouwmeester geeft antwoord op deze vragen in zijn nieuwe blog.

Wat zijn hijsbanden en rondstroppen?

Zoals hierboven al aangegeven gebruik je hijsbanden en rondstroppen bij het hijsen van goederen en het zekeren van lading. Het verschil tussen een platte hijsband en een rondstrop is dat de rondstrop ononderbroken en buisvormig is. Polyester stroppen hebben nogal wat voordelen ten opzichte van metalen hijsmiddelen, zoals kettingen. Polyester stroppen zijn lager in gewicht, ruimtebesparend in opslag, eenvoudiger in onderhoud en inspectie, minder gevaarlijk in gebruik, roestvrij en veel goedkoper. Gebruik wel altijd hoogwaardige gecertificeerde polyester rondstroppen, die geschikt zijn voor professionele laad en hef werkzaamheden.

Europese normen hijsmiddelen

In de Machine Richtlijn 2006/42/EG is vastgelegd waar hijsmiddelen in Europa aan moeten voldoen. Zo moeten alle hijsmiddelen voorzien zijn van een CE markering. Dit bekende logo geeft aan dat het product aan de Europese wet- en regelgeving voldoet. Hijsbanden moeten voldoen aan de NEN-EN1492-1:2000 + A1:2008 norm en rondstroppen aan de DIN EN 1492-2:2000 + A1:2008 norm.

Veiligheidsfactor hijsmiddelen

Hijsmiddelen hebben een bepaalde veiligheidsfactor. Een veiligheidsfactor bestaat uit twee cijfers. 7:1 en 5:1 zijn de meest voorkomende. Bij de veiligheidsfactor 7:1 betekent dit dat het breekpunt van de band 7 keer zo hoog is al het aantal aangegeven tonnen. Dus een rondstrop van 2 ton mag pas breken bij een belasting van 14 ton. Hijsmiddelen met een veiligheidsfactor van 4:1 of 5:1 zijn one-way hijsmiddelen. Deze mogen maar 1 keer gebruikt worden: één keer voor het laden en één keer voor het lossen. Daarna moeten ze worden weggegooid.

Kleuren hijsband

De kleur van de hijsband geeft aan hoeveel werklast de hijsband kan hebben. Deze kleurcodes gelden ook voor rondsloppen. De kleurcodes worden wereldwijd gebruikt, maar er zijn ook hijsmiddelen in omloop die hiervan afwijken. Check dus altijd de WLL (Work Load Limit) die op het label staat. Deze is leidend. De kleur van het label geeft tevens aan welk materiaal er voor de dragende vezels is gebruikt. Een groen label staat voor Polyamide (PA), een blauw label staat voor Polyester (PES) en een bruin label staat voor Polypropyleen (PP).

Kleurenschema-werklast-hijsbanden

Rondstrop als gecreëerd vastzetpunt

Wanneer er geen sjorpunten (sjorogen) op een voertuig en/of de lading aanwezig zijn, kun je rondstroppen gebruiken om de lading vast te zetten. Bij het vastsjorren in de rijrichting wordt de rondstrop bijvoorbeeld om de last heen gelegd en met spanbanden vormsluitend vastgezet. Over het vastzetten van lading met een rondstrop is weinig informatie beschikbaar. Daarom zal ik er wat meer uitleg over geven.

rondstrop-als-sjoroog-ladingzekering
Maximale belasting rondstrop

Bij gebruik van een rondstrop voor het vastzetten van lading, ging men er vroeger van uit dat de veiligheidsfactor teruggebracht kon worden tot de veiligheidsfactor die voor het vastzetten van de lading geldt. Als de rondstrop dan hoger werd belast dan de WLL (working load limit), mocht deze niet meer gebruikt worden voor het hijsen. Dit is vastgelegd in de normering.

Tegenwoordig mag de maximale belasting (LC) van de rondstrop, bij gebruik als kopsjorring of als sjorpunt om de lading vast te zetten, net zo groot zijn als de gemarkeerde WLL (working load limit). De eenvoudige aanduiding is dan: de maximale LC is de gemarkeerde WLL. Let wel op dat de WLL nooit lager is dan LC waarde. Bij een LC van 2500 daN dient men bijvoorbeeld een strop van 3 ton te gebruiken. De strop zal dan niet overbelast worden en kan nog steeds worden ingezet voor het hijsen.

Let wel op dat je altijd een passende haak gebruikt. Dit wil zeggen dat de haak goed en deugdelijk in de strop past. Een te kleine haak zorgt voor een slechte passing. De inwendige vezel-strengen kunnen hierdoor worden afgekneld en te veel stress zorgt bij kunststof stroppen altijd voor een verzwakking op de breeksterkte.

Ladingzekering mogelijkheden rondstrop

De mogelijkheden voor het vastzetten van lading met een rondstrop zijn oneindig. Met een rondstrop kun je lastig te zekeren ladingen toch eenvoudig zekeren. Ik zet hieronder de belangrijkste manieren op een rijtje. Let er wel op dat je scherpe hoeken goed beschermd met passende beschermingsmiddelen. Gebruik hiervoor geen antislipmateriaal.

Sjoroog

Zoals je hierboven hebt gelezen, kun je een rondstrop als sjoroog gebruiken. Je kan de rondstrop aan het voertuig zelf of aan de te zekeren lading bevestigen.

Kopbinding

Een andere mogelijkheid is om de rondstrop als kopbinding te gebruiken. Kopstrop binden is een vorm van diagonaal binden en gebruik je wanneer de lading geen bevestigingspunten heeft. Hierbij wordt de kopstrop over de hoeken van de lading aangebracht. Let wel op dat de kopstrop op de juiste manier wordt gebruikt. Voor de keuze van de toe te passen LC waarde op het etiket is de methode ombinden of in rechte lijn dus bepalend.

De rondstrop als aanslagpunt

Wanneer je moeilijk af te zekeren laadeenheden toch eenvoudig wilt zekeren, kun je met behulp van een rondstrop een aanslagpunt aan de lading creëren. De rondstrop wordt dan als choker/ lus om de lading vastgemaakt. Dit brengt alleen wel een capaciteitsverlies van 0,8 van de oorspronkelijke WLL met zich mee.


Beschadigde rondstroppen

Hijsbanden en rondstroppen die gebreken vertonen mogen niet meer als ladingzekering middel gebruikt worden:

  • De aanduiding van de identiteit zoals werklast, materiaalkwaliteit en fabrikant is niet (meer) op de rondstrop aanwezig. D
  • e rondstrop heeft beschadigingen zoals insnijdingen en beschadigingen aan de zijkant, kapotte dragende stiksels, chemische aantasting door bijvoorbeeld lasspetters en warmteschade.

Testen wijzen uit dat beschadigde kunststof stroppen enorm teruglopen op de breeksterkte. Gebruik dus alleen materiaal dat in de juiste technische staat verkeerd en de lasten goed weerstaat. Zorg dat er geen zwakke schakels zijn in de genoemde oplossingen in dit artikel. Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden. Veel veilige kilometers toegewenst!

Meer informatie over lading zekeren?

Kijk voor oplossingen en producten op onze ladingzekering pagina. Natuurlijk kun je ook direct contact opnemen met onze specialist ladingzekering Niels Bouwmeester via 06 – 53 32 95 23. Elke maand schrijft hij een blog over actuele ladingzekering onderwerpen. Wil je deze blogs per mail ontvangen? Schrijf je dan in voor de ladingzekering e-mailing.