Wordt alles duurzamer door slimme metering?

09-08-2023
Wordt alles duurzamer door slimme metering?

In onze drang naar duurzaamheid speelt slimme metering een steeds grotere rol. Maar maken slimme meters ons wel echt duurzamer? In deze blog onderzoeken we of slimme metering kan bijdragen aan duurzaamheid en hoe je het best met data omgaat.

Slim gebruik maken van beschikbare data

Slimme metering biedt tal van mogelijkheden om ons energieverbruik efficiënter en duurzamer te maken. Het begint echter allemaal met wat we met die data doen. Het simpele feit dat we slimme meters hebben, betekent niet automatisch dat alles duurzamer wordt. Het draait om het slim gebruikmaken van de beschikbare data.

Een voorbeeld van slim gebruik

Stel je voor dat je in de winter het huis verlaat. Je kunt eenvoudig je thermostaat instellen op 20 graden, maar wanneer je weggaat, schakelt deze automatisch terug naar 15 graden. Dit is een eenvoudig voorbeeld van hoe we slim kunnen omgaan met energieverbruik.

Dit principe kan op grotere schaal worden toegepast op andere apparaten in huis. Bijvoorbeeld, als de zon een kamer opwarmt, kunnen slimme thermostaten dit detecteren en de verwarming daar niet aanzetten. Kortom: het draait allemaal om het goed benutten van de verzamelde data.

Samenwerking tussen verschillende platformen

Een belangrijk aspect van slimme metering is de samenwerking tussen verschillende platformen. Het gaat niet alleen om het verzamelen van data uit slimme meters, maar ook om het samenbrengen van gegevens over energiegebruik, teruglevering en het gebruik van apparaten. Zo kunnen slimme meters op een gegeven moment zien wanneer er een energiedal plaatsvindt. Op die momenten zou het handig zijn om dan de wasmachine te draaien en de elektrische auto op te laden.

Opslag en slim gebruik van energie

Als we energie niet opslaan, verdwijnt het in het niets. Om duurzaamheid te bevorderen, moeten we energie verbruiken of opslaan. Opslag kan plaatsvinden via batterijen of waterstof. Het opslaan van energie stelt ons in staat om het te gebruiken wanneer dat nodig is en draagt bij aan het balanceren van vraag en aanbod. Dit is waar slimme metering echt het verschil kan maken.

Slimme metering en toekomstige mogelijkheden

Slimme metering biedt nog meer mogelijkheden voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld het delen van een laadpaal met de buurt tijdens de energie-daluren (midden op de dag). Ook het concept van decentrale opslag van energie, waarbij zonnepanelen in een buurt worden gekoppeld aan een grote accu, heeft veel potentieel. Deze lokale opslag maakt de buurt minder afhankelijk van het centrale energienetwerk en kan in de toekomst op grotere schaal worden toegepast.

Conclusie

Slimme metering kan zeker bijdragen aan duurzaamheid, maar het draait allemaal om het slim gebruik van de verzamelde data. Het hebben van slimme meters alleen is niet voldoende. We moeten in staat zijn om de data op een intelligente manier te analyseren en te gebruiken om ons energieverbruik efficiënter te maken. Alleen dan kunnen we onze weg naar een duurzamere toekomst versnellen.

Meer weten?