Hoe Nova Siria de strijd aangaat met 'non-revenue water'

17-04-2023
Hoe Nova Siria de strijd aangaat met 'non-revenue water'
Non-revenue water (NRW) is een topic dat wereldwijd steeds meer agenda’s domineert. En terecht. Naast gratis gebruik door de brandweer en illegale aftap zijn lekkages een belangrijke bron van NRW. Om de kosten van verspilling te beperken, moeten reparaties zo snel mogelijk worden uitgevoerd. En bij voorkeur zonder de waterstroom te onderbreken. Met de DUOFIT-oplossing van Nova Siria is dat ook al een tijd mogelijk voor lekkages aan koppelingen.

Kostenbesef waterverspilling

In landen als Nederland en Duitsland is het NRW-percentage dusdanig laag dat het amper een issue is. Dat ligt elders in de wereld, inclusief enkele Europese landen, wel anders. Daar kan de verspilling zomaar oplopen tot meer dan 50%. Lekkages als gevolg van goedkope dan wel verouderde infrastructuur en slecht waterbeheer zijn daar aan de orde van de dag. Nu steeds meer organisaties de daadwerkelijke kosten van NRW in kaart brengen, begint ook in die landen het besef door te dringen hoe kostbaar water is. In sommige landen loopt verspilling van water namelijk in de honderden miljoenen per jaar. En meer. Veel ellende kan al worden voorkomen met snelle en duurzame reparaties.

Koppelingen repareren onder druk

Het heeft immers weinig zin om een leiding te fixen met een (goedkope) reparatiekoppeling die maar acht tot tien jaar meegaat. Dat is een enorm contrast met producten van Nova Siria die naast tien jaar garantie een ontwerplevensduur hebben van 70 jaar. Zelfs als ze op de zeebodem liggen. Met de DUOFIT inkapselingskoppeling geldt dat naast rechte stukken (straight DUOFIT) zoals gezegd ook voor reparaties aan koppelingen (shaped DUOFIT). Omdat doorzagen van pijpleidingen (en daarmee het relatief dure uitgraven) niet meer nodig is, kan ook op die kosten flink worden bespaard. En hoewel Nova Siria met een levertijd van enkele weken voor grote diameters en hoge druk tot drie à vier dagen met expresslevering relatief snel is, is dit voor landen ver buiten Europa echter maar een deel van de oplossing.

Strategische voorraad per land

Om die reden brengt Nova Siria momenteel samen met drinkwaterbedrijven in diverse landen in kaart welke (verouderde) leidingen de komende jaren voor problemen kunnen gaan zorgen. Met als uiteindelijke doel om per land een strategische voorraad aan te leggen, zodat te zijner tijd adequaat, tot in enkele uren, kan worden gereageerd. De DUOFIT 2.0 lijn, die vorig jaar is geïntroduceerd, is ook nog eens zo’n 35% korter en een stuk lichter dan zijn voorganger. Daarnaast zijn de toleranties fors toegenomen. De reacties uit de markt zijn dan ook louter positief, niet in de laatste plaats omdat met de nieuwe lijn zowel de TCO als de voorraadposities nog verder omlaag gaan.

Meer weten?